باشگاه علمی

دبیرستان مهرآیین جهت رشد علمی ویژه دانش آموزان برتر در سال دهم و یازدهم اقدام به برگزاری کلاسهای باشگاه علمی می نماید. این دانش آموزان بر اساس سوابق و عملکرد آموزشی مناسب انتخاب می شوند تا در این کلاسها جهت کار تستی ویژه کنکور آمادگی پیدا کنند اعضای باشگاه علمی در طی برگزاری کلاس ها باید شرایط مطلوب آموزشی خود را حفظ نمایند سایر دانش آموزان علاقمند نیز می توانند با تلاش بیشتر و تأیید دبیران مربوطه وارد کلاس شوند. به امید موفقیت تمام دانش آموزان تلاشگر