یکی از رشته های فعال کلاسهای کانون ،گروه سرود مهرآیین است که همواره ازسالهای گذشته پرشور وبا تلاش به رهبری استاد علیپور برگزارشده است

از جمله افتخارات گروه سرود مهرآیین می توان به

  • رتبه اول منطقه سال 1397
  • رتبه اول منطقه و سوم استان در سال 1396
  • رتبه اول منطقه سال 1394
  • رتبه دوم منطقه سال 1393
  • رتبه سوم منطقه سال 1392
  • رتبه اول منطقه رشته سرود همگانی سال 1391
  • رتبه دوم منطقه سال 1391
  • رتبه دوم منطقه سال 1390

اشاره نمود

تعدادی ازدانش آموزان خوش آواز مهرآیین در تا کنون در این کانون شرکت کرده اند عبارت اند از :

دارا احمدی ، امیر مهدی حسنی ، آرمان شکاریان ، پرهام قاسم خانی ، امیر ارسلان همت ، محمد مهیار قاسمی خواه ، امیر سالار نخعی پارسا همت ، کسری تاجیک ، امیر حسام مسگر زاده ، ارشیا همایون مهر ، یاسرآقا کثیری ، راستین حسین زاده ، ایمان طواف ، پویا سبحانی ، بهراد شوشی زاده ، کیان عزت پور قدیم ، شایان سبزواری ، شیث فتاحیان ، امید امیری ، امیر رضا سرابچی ، پرهام پور ایران