شبکه های اجتماعی و محیط های مجازی، فرصت  فراگیری این ارزش را از دانش آموز گرفته و مطالب خلاصه و زودباوری را جایگزین فهم عمیق کرده اند. کارگاه کتابخوانی با رویکرد زنده کردن این فرهنگ و نجات ذهن فرد از تیر باران لحظه ای و دگرگونی های عاطفی تشکیل شد و سرکارخانم ولی میرزا هدایت این کلاس بسیار مفید را بر عهده دارند.

دانش آموزان عزیزی که تا کنون عضو این کانون بوده اند، عبارت اند از:

سید کسری حسنی ، نیما نیکخو ، مانی مشکی ، پوریا همتی نیک ، مهزیار صفی خانی ، سجاد عباسی ، پارسا کاظم تبریزی ، امیر علی جمشیدی، محمد پارسا مجرد ، رهام جلیلوند