همواره هنر نقاشی یکی از رشته های جذاب هنرهای دستی وتجسمی بوده است که یکی از کلاس های ثابت کانون فرهنگی هنری مهرآیین میباشد هرساله دانش آموزان مهرآیینی در این رشته بسیار خوش درخشیده اند و علاوه بر آموزش رتبه های برتر مسابقات را ازآن خود کرده اند.