مکاترونیک : ترکیب رشته های مهندسی مکانیک و مهندسی الکترونیک است و از جمله رشته های مهندسی در دوره های “کانون” می باشد.

که این تیم شامل دانش آموزان:
تیم 1 مکاترونیک : مهرشاد سودا گری ، سید فربد فاطمی ، ارشیا گل بابایی ، بردیا ورشوچی
تیم 2 مکاترونیک : علی فتوحی ، فرنود حقیقی ، الیار نوری
تیم 3 مکاترونیک : محمد علی زرین خاک ، آرتین کلهری ، امیر فراز کریمی

با تدریس اساتید محترم جناب آقای مهندس کندری (مبحث رباتیک) ، و مهندس مؤذنی (مبحث طراحی صنعتی) می باشد.