نرم افزار در مهرآیین به صورت تخصّصی در سه رشته ی “اینترنت اشیا IOT” ، “طراحی وبسایت” و “انیمیشن سازی با مایا MAYA” برای دانش آموزان علاقه مند در کانون برگزار میشود.

تیم 1 اینترنت اشیا IOT :

سهیل نیل آوری ، سپهر شیخانی ، پویا میرجانیان ، ارشیا میرقاسمی ، دامون نانی ، باربد ایمانی ، بنیام تیموری ، پارسا زارعی ، امیرحسین اجتهادیان ، فواد جنیدی جعفری ، ارشیا ملک زاده ، امیرحسین قزاقی ، شایگان رضایی جو

با تدریس استاد محترم جناب آقای مهندس مرادی (مبحث اینترنت اشیا IOT)

تیم 2 طراحی وبسایت :

فرشاد آبشاری ، بردیا احتشامی ، آرشاک پوشایی ، بردیا پیام یار ، امیر حسین خطیبی ، امیر حسین ربیعی ، شهریار شوشتریان ، امیرعلی عزیزی ، آرشام عصر مهدوی ، عرفان گلپور ، علی دهباشی ، امیرحسین طاهری ، ایلیا محمدی ماجد ، سروش اسفندیاری ، پارسا بهرام همدانی

تیم 3 انیمیشن سازی مایا MAYA :

نامی ایزدی ، شروین کمال آبادی ، امیرآریا بخت افروز ، امیرعلی پیمان ، علی شاکر اردکانی ، ارشیا خوش قامت ، امیرعلی دارایی عرشیا صادقی ،
کارن محمودی ، پویان مهاجر ، محمدیاسین مهرابی ، آریا نعمتی
با تدریس استاد محترم جناب آقای مهندس حسینی (مبحث انیمیشن سازی با مایا MAYA)