تولید اشکال مختلف با چوب و فراگیری هنر منبت کاری، فعالیتی است که در این کلاس کانون تحت عنوان کار با چوب و تحت نظر اساتید مجرب این رشته  انجام می شود.

برخی از دانش آموزان هنرمند مهرآیین در تا کنون در این این دوره شرکت کرده اند عبارتند از:

مهدی حقی ، علی خانی اوشانی ، آرین ماهر ، امیر محمد موسوی نژاد ، پارسا حسنی ، آریان جلالی ، سید امین بختیاری ، طاها مینی ، مهدی رشیدی ورنکشی ، ایمان شاه چراغی ، مرتضی شیرینی ، رایان صادقی ، محمدمهدی حیدریان ، آرمین متقی