در کنار گروه سرودِ پرافتخار مهرآیین، گروه موسیقی با هدایت آقای شاه رستم بیک و تیم کوچک اما پر ذوق و استعداد، شامل افرادی چون پارسوآ پور قبادی ، سید بامداد حسینی ، علی معمار زاده اصفهانی ، هومن نور بخش ، آریان جلالی ، کیان نجومیان ، سپهر ذوالقدر در کانون به تمرینات خود میپردازند و خود را برای مسابقات منطقه ای و استانی و همچنین اجرا در جشنواره های مختلف آماده می کنند.